Hírlevél adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a CAVALETTISTORE.HU hírlevél-szolgáltatáshoz

A P+ K Tex Kft (a továbbiakban: „Szolgáltató”), mint a www.cavalettistore.hu című internetes honlap (a továbbiakban „Portál”) kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője lehetőséget kíván nyújtani a felhasználók számára elektronikus Hírlevélre történő feliratkozásra, biztosítva ezáltal, hogy e-mailben tájékozódhassanak a Szolgáltató által a Portálon keresztül annak ajánlatairól, akciókról, újdonságokról, és az ehhez kapcsolódó friss hírekről.

A Szolgáltató cégneve: P+K Tex Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis utca 14. III. em. 11.
A Szolgáltató postacíme: 1437 Budapest, Pf. 808.
Cégjegyzékszám: 01 09 165876
Internetes honlap: www.cavalettistore.hu
E-mail: kapcsolat@cavalettistore.hu

1. A Szolgáltató az elektronikus hírlevél-szolgáltatás igénybevételét a természetes személy Felhasználók kifejezett hozzájárulásához köti.

2. A Hírlevélre történő feliratkozás a Portálon elhelyezett „Feliratkozás Hírlevélre” űrlap kitöltésével valósul meg. Az űrlap kitöltése Hozzájáruló Nyilatkozatnak felel meg, mellyel a Felhasználó adatot szolgáltat. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele, illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

3. A természetes személy Felhasználónak a Hírlevélre történő feliratkozáshoz a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. rendelkezéseivel összhangban a nevét és  az e-mail címét meg kell adnia.

Kezelt  adatok köre: név, email cím.

Az adatkezelés célja: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hírlevél szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

Az adatkezelés címzettjei: a Szolgáltató ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Szolgáltató informatikusa. A Szolgáltató adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

A Szolgáltató ezen adatokról nyilvántartást vezet. Szolgáltató az adatok helyességét nem ellenőrzi. A nyilvántartásban rögzített adat harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adható át. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a Portálon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó hírlevél küldése céljából használja fel.

A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a Hozzájáruló Nyilatkozat visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.  rendelkezéseinek megfelelően, a Hozzájáruló Nyilatkozatban foglaltak szerint kezelje.

4. A Felhasználó bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá bármikor kérheti adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

- az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, 
- kérhet a Szolgáltató által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 - tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint 
 - bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá a felügyelő hatóságnál panaszt tehet(https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet. Amennyiben külföldi állampolgár , abban az esetben a lakóhelye szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhat panaszommal.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Szolgáltatót is.

5. A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait.

A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

  • a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
  • a Szolgáltató email címére küldött levélben. (kapcsolat@cavalettistore.hu)
  • a Szolgáltató levelezési címére küldött levélben.

2018.10.01. Budapest

kapcsolat

Elisa Cavaletti Store Budapest

Mammut I. Bevásárlóközpont

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

Telefon: +36 1 499 99 63

E-mail: kapcsolat@cavalettistore.hu